Konst längs med pilgrimsleden  

Pilgrimsleden är en fantastisk arena för konst. Konsten kan fungera som en plats att vila på, en spännande uppenbarelse som förstärker upplevelsen av leden och som inspiration till att göra en vandring. 

På Pilgrimsleden utanför Skara finnas ett spännande inslag i vandringen. Koreografen Anna Asplind har utvecklat dans- och upplevelsepromenaden 586 meter i Vallebygden. Genom instruktioner från en mp3-spelare leds vandraren ut i naturen med tanke, kropp, intryck och rörelse i fokus. Ackompanjerad till nyskriven musik av Joel Alter inspirerar instruktionerna till olika sätt att röra sig på, i, och med omgivningen. Här får pilgrimen möjlighet att prova något som förstärker upplevelsen av en mental och kroppslig resa. 

Var

Följ pilgrimsleden från Valle Stugby och Camping i riktning mot Varnhem. Halvvägs till Varnhem finner du en skylt med en starttext. Promenaden från Valle Camping till starten för danspromenaden tar ca 20 minuter och danspromenaden tar 30 min, sedan har du ca 20 minuters promenad till Varnhems klosterkyrka. 

Hur

Ladda ner mp3- filen på www.skara.se/turism eller låna en mp3-spelare på Skara Turistbyrå. 


 Under 2010 och 2011 genomfördes två konstpedagogiska projekt längs pilgrimsleden mellan Gudhem och Varnhem. Konstnärinnan Marie Gayatri och pedagogen Johanna Andersson iscensatte konst tillsammans med skolelever längs pilgrimsleden.  Två spännande konstprojekt som förenar samtida frågor om global identitet med religionshistoria och kulturlandskap i elevers närmiljö.    


Sten-dikter 

Någon kilometer på väg från Varnhems klosterkyrka mot Gudhem leder stigen oss uppåt mot berget. På en öppen plats omgiven av stenmurar finner man konstverket Sten-Dikter. Idén är att lyfta fram symbolhandlingen där vandraren tar med sig en sten en bit under sin vandring och sedan lämnar den längs med leden. I en sten kan man lägga sin önskan, sina grubblerier och andra känslor och be naturen ta hand om dem. Eller kanske vill man tacka för något genom att skänka en sten till platsen. Verket är gjort av konstnärinnan Marie Gayatri, i samarbete med klass 5 (2010) i Varnhemsskolan.  

Skolsalen  

Några kilometer norr om Gudhems klosterruin, strax efter att betesmarken börjar övergå till flera mindre skogsområden, möts pilgrimsleden av en mindre skogsväg från väster. Platsen och själva marken mellan vägarna är triangelformad och här växer 13 granar, vilket är ett symbolladdat tal inom kristendomen. Granarna tycks raka som kyrkopelare, ljuset kommer från olika håll, det sträcker sig mot marken mjukt, vänligt och sakralt.

Platsen är vald utifrån föreställningen om att den lika gärna skulle kunna förvandlas till ett enkelt tempel. Tidigare pilgrimer och besökare har här tagit av sig vandrarkängor, prydligt har de ställt dem i skoställen utanför ingångarna till detta tempel. Här står tiden stilla och pilgrimen kan vila sitt sinne och möta det som är fulländat för var och en. Verket är gjort konstnärinnan Marie Gayatri i samarbete med klass 4 (2011) i Gudhemsskolan.

Läs mer om konstnären på http://www.landartcrossing.com/ 

För frågor om projektet kontakta johanna.andersson@skara.se  

  

 

Om samarbetet. Danspromenaden och konstverken är framtagen på uppdrag av Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen, i samarbete med Skara kommun . De olika konstprojekten är delar i ett längre samarbete mellan Skara kommun och Kultur i Västs konst- och danskonsulenter i syfte att utveckla möjligheterna att visa konst och dans längs med pilgrimslederna. Västarvet och Skaraborg kommunalförbund är också med i samarbetet.