Klosterruinen

Klosteranläggningen brandskadades svårt på 1500 talet och övergavs så småningom av klosterfolket. Den användes sedan som stenbrott och ganska snart växte det gräs och träd över ruinen. Gudhems kloster var dold för världen fram till 1928 när utgrävningarna började. Då var bara några murpartier synliga som stack upp ur en ruinkulle på Gudhems kyrkogård. Arbetena som leddes av fil. dr Stig Roth, pågick fram till 1950. En del av de fynd som då gjordes vid utgrävningarna finns nu att beskåda i klostermuséet inte långt från klosterruinen. Klosterruinen är alltid öppen året runt. Här kan man idag få en guidning, säg bara till i klostermuséet.