Vandringsled i Gudhem

En kvarn i bäcken – Kvarnbäcken / Forentorpsbäcken som rinner förbi gården anses ha tjänat klostret och kallas därför för Klosterkvarnen.  Den är en av de äldsta profana byggnaderna i Västsverige.  Gudhemsbygdens Hembygdsförening har restaurerat kvarnen. Jordbrukslandskapet är småskaligt.  Variation skapas av små åkerlappar, beteshagar, åkerholmar, trädrader längs vägen och en bäckdal ner till Klosterkvarnen.  Klosterkvarnen ligger intill Forentorps gård i en lummig parkmiljö med lövskogsarter och trädgårdsrymlingar.  Foto: Reino Korhonen

2