Den här bilden visar hur man tror att Gudhem  sett ut under medeltiden, efter de fynd som gjorts under utgrävningarna på 1900-talet.  Till vänster den lilla församlingskyrkan, i mitten den stora klosterkyrkan,  sammanbyggd med klostret bakom och klosterträdgården i mitten av klosterbyggnaden. Till höger klostrets hospice, en plats att övernatta på för kringresande. I bakgrunden kan man skönja Hornborgasjön med några tranor i luften.  Klicka på bilden och lyssna på historien om Gudhem!

'

"Det vackraste av alla klosternamn hade ett nunnekloster som låg i den södra delen av Västra Götaland.

Gudhem hette det och var tillägnat Jungfru Maria.

Klostret låg på en höjd och därifrån kunde man se det blånande berget Billingen och,

om man ansträngde sig bara något, de två tornen på domkyrkan i Skara"  Ur Tempelriddaren