Kalender

Aktiviteter hos oss

En historisk miljö

Gudhems kloster

Mitt i Västergötland med Billingens blånande konturer samt Hornborgasjöns vattenspegel ligger ruinerna efter Gudhems nunnekloster. I klosterområdet finns klosterruin, klostermuseum, klosterträdgård samt kyrkan.

Redan under 800- och 900-talet låg en förkristen kult- och begravningsplats där, som fick namnet Gudhem. Från tidigt 1000-tal fanns en kungsgård i Gudhem och i början av 1100-talet uppfördes en stor treskeppig Kungsgårdskyrka, som var den största kyrkobyggnaden i västra Sverige, näst efter Skara domkyrka.

På 1160-talet invigdes Gudhems kloster, som fram till reformationen på 1500-talet blev en mycket viktig kulturhärd för kvinnlig utbildning inom Cisterciensorden med dess stora nätverk i Europa.

Nunnekloster var den första typ av katolska kloster som grundades i Sverige på tidigt 1100-tal. Under senare delen av 1100-talet och framåt växte antalet nunnekloster i landet och vid 1500-talets början  beräknas det ha funnits 300 nunnor fördelade på 11 nunnekloster.

Under reformationen 1527 infördes lagar som till slut ledde till att klosterlivet i Sverige dog ut.

Kloster var förbjudna i Sverige från 1595 fram till 1951.

 i gudhem

Se & Upplev

Klosterruinen

Vid Hornborgasjöns vattenspegel ligger ruinerna efter Gudhems nunnekloster. I klosterområdet finns klosterruin, klostermuseum, klosterträdgård samt kyrkan.
Läs mer...

Klostermuséet

I klostermuséet finns många av de fynd som gjordes under utgrävningarna av ruinen under 1900-talet.
Läs mer...

Katarinakvällar

Vi arrangerar intressanta föreläsningar om relaterade till klostermuseét. Läs mer information på sidan Katarinakvällar.
Läs mer...

Aktuellt

Här presenterar vi saker som händer i vår förening och klostermuséet.
Läs mer...
crossmenu