Föreningen

Medlemsavgift 2023

100:- / år

Styrelsen i Gudhems Klostermuseiförening

Ordförande: Evelin Essén

Styrelseledamöter: Lars Erik Kullenwall, Anneli Ahlström, Ann-Kristin Gillberg, Greta Breding, Lars-Åke Persson, Gunilla Willbo

Suppleanter: Britta Willbo, Kjell-Åke Paulsson

Årsmöten -arkiv

Stadgar

Så hanterar vi Dina personuppgifter

crossmenu