Klostermuseet

Gudhems klostermuseiförening bildades 1943 med mål att inrätta ett permanent klostermuseum i Gudhem. 1989 inköptes, från Gudhems Kungsgårds ägare, en stenbyggnad som en gång inrymt smedja och snickeriverkstad. Byggnaden är perfekt belägen c:a 100 meter från själva klosterruinen. Den var i mycket dåligt skick och restaurerades av en grupp styrelsemedlemmar i klostermuseiföreningen. Man rekonstruerade bl. a en portal i skala 1:1 från 1200-talet, bilden tv. I muséet kan man nu följa utgrävningarna som dr Stig Roth startade för 80 år sen. I stenhallen, th om Gudhems Kungsgård, finns resten av alla hundratals fynd som gjordes under 1900-talet. Stenhallen öppnades för allmänheten under våren 2008.  

Man kan i klostermuséet, följa en dag med nunnorna i ett cistercineserkloster och se vilken utbredning cistercienserna hade under medeltiden i Europa. Vidare finns en kopia av Drottning Katarinas gravtumba, bemålad samt hennes testamente till Gudhems kloster.

 Det finns också vykort, böcker mm och idag är muséet öppet för besökare, både grupper och enskilda. Kunniga guider berättar om klostrets historia och cistercienserna i Sverige och Europa. 

Påverkan på kulturen i Europa blev stor och än i dag finns det kloster i Europa där munkar och nunnor för arvet vidare från dess grundare i Citeaux och Clairvaux i Frankrike.

crossmenu