Klosterträdgården

Vi behövde göra om vår klosterträdgård och vi började planera. Idéer bollades och vi bad Camilla Andreasson att göra ritningar.

Arbetet startade den 1 januari när vi fick åka och gräva upp de växter vi ville bevara. Trädgården var helt igenväxt.

Planering av trädgården och stenförrådet startade redan den 2 januari.

Ringarna där vi ska ha planteringar.

Mycket arbete återstår men nästa sommar hoppas vi att det blommar för fullt i vår trädgård.

Gudhemsrosen kommer finnas bland våra växter

Trädgården som den ser ut nu.

crossmenu