Kyrkan

Församlingskyrkan i Gudhem

Den första församlingskyrkan byggdes i slutet av 1000-talet och hade ett långhus med förtränkt kor, vapenhus och saknade torn. Kyrkan brändes ner av danskarna under nordiska sjuårskriget (1563-70) men byggdes upp igen och har byggts om ett flertal gånger. Tornet och sakristian tillkom under restaureringen 1897-98. Ingången i öster murades igen och altaret flyttades fram till östra väggen där ett korfönster togs upp. Det plana taket ersattes med ett sk treklövertak som 1951-52 ändrades till ett enkelt tunnvalv. Kyrkan fick ett nytt altare i sandsten, ny predikstol och en ny ståtlig glasmålning i koret. Konstnären Harald Lindberg har kallat sitt verk "Drottningen och Himlakonungen". Han syftar på drottning Katarina, som år 1250 gjorde en stor donation till Gudhems nunnekloster och också blev begravd där. Man kan se Katarina när hon bär fram sin gåva till klostret. Golvet i kyrkan består av gravstenar från 1600- och 1700 talet.

Yttre renovering av kyrkan kommer att ske under sommaren 2017, men kyrkan är öppen dagligen från slutet av maj till början av september 

Väl mött!  + Pax et bonum (Guds frid och allt gott)

"Enligt en sägen skulle danskarna år 1611 ha plundrat kyrkan. Då de icke förmådde bortföra den stora ringklockan, afslogo de märlorna på densamma. Lilla klockan däremot förde de med sig och sålde till Gräfsnäs egendom, där hon ännu i början af 1800-talet skulle varit i bruk. De nuvarande klockorna äro gjutna i Skara år 1758, då A. Boselius var kyrkoherde, I. Beckström kyrkoföreståndare samt S.I.S. i Forntorp och A.A.S. i Jettened kyrkovärdar.Många förnäma och högt uppsatta personer hafva fått sin hvilostad i Gudhem. Det ansågs nämligen som en stor heder att få hvila inom dess murar. Utom förutnämnde guvernören öfver Jönköpings och Kronobergs län, Bengt Kafle (d1636), som hade eget grafkor, hvila äfvenledes där tvenne drottningar, nämligen Guta eller Gunhild, hvars grafsten vid senaste restaurationen öfverläts till statens historiska museum, samt Erik XI:s gemål Katarina. Bland kyrkans inventarier märkes en grupp i hvit marmor föreställande jungfru Maria med den döde frälsaren på sina knän."

Några anteckningar om Gudhems Församling i Västergötland Af Assar Blomberg

Bilder på Gudhems kyrka

Klicka på bilden för att se den i fullt format.

crossmenu